Käyttöehdot

Kiitos, että käytät henkilökohtaisetavustajat.fi -sivustoamme. Sivuston tarjoaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (jäljempänä JHL). 

Verkkopalvelu on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työtä tekeville.

Tarjoamme henkilökohtaisille avustajille työyhteisön, kahvihuoneen, edunvalvontaa ja mahdollisuuden järjestäytyä. Tavoitteena on vahvistaa henkilökohtaisten avustajien asemaa ammatillisesti sekä työmarkkinoilla. 

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja (jäljempänä "käyttöehdot") sovelletaan JHL ry:n tuottamiin ja osoitteessa http://www.henkilökohtaisetavustajat.fi ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Käyttämällä palveluitamme hyväksyt nämä palveluehdot. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti. 

Sivuston käyttö

Verkkopalveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja JHL:n jäsenyyttä (pl. väliaikainen trial- käyttäjätunnus). Käyttäjän antamia rekisteröintitietoja säilytetään JHL:n toimesta erillisessä kirjautumispalvelussa. 

Sinulla on oikeus käyttää sivuston palveluita, kun sitoudut noudattamaan yleisesti tunnustettuja hyvän nettikäyttäytymisen sääntöjä. Näihin voit tutustua esimerkiksi osoitteessa http://www.internetopas.com/netiketti/. Voimme keskeyttää tai lopettaa sivuston palveluiden tarjoamisen, ellet noudata ehtojamme ja käytäntöjämme. 

Sivuillamme saatetaan esittää sisältöä, jota JHL ry ei omista. Tällaisesta sisällöstä on vastuussa yksin se taho, joka on asettanut sen saataville. Voimme tarkastaa sisällön määrittääksemme, rikkooko se lakia tai käytäntöjämme. Voimme poistaa tai kieltäytyä esittämästä sisältöä, jonka uskomme rikkovan lakia tai käytäntöjämme. 

Sinulle saatetaan lähettää sivuston palveluiden käytön yhteydessä palveluilmoituksia, ylläpitoon liittyviä viestejä ja muita tietoja. 

Tekijänoikeudet

Palveluntuottajilla on yksinomainen oikeus määrätä henkilökohtaisetavustajat.fi sisältämien tietokantojen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. 

Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella henkilokohtaisetavustajat@jhl.fi

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Käyttäjä vastaa palveluun lisäämänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Mahdolliset tapausesimerkit on esitettävä niin, että tiedoista ei ole yksilöitävissä henkilöitä. 

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla.

Palveluntuottajien oikeudet ja vastuut

JHL vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta.

JHL ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. JHL ei myöskään vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

JHL ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

Evästeet ja muu kävijätietojen keräys

JHL voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Rekisteriseloste