Uutiset

Näytä lisää uutisia

  • Tänään 1.3.2019 se tapahtuu. Heta-TES:ssä tehdään 30 sentin palkankorotus kaikkiin vähimmäispalkkoihin ja siirrytään vihdoinkin valtakunnallisiin vähimmäispalkkoihin. Lue allaolevasta kohdeviestistä koko uutinen. 1.3.2019 Kohdeviesti henkilökohtaisille avustajille Tämä kohdeviesti on lähetetty kaikille, joiden ammattinimikkeenä JHL:n jäsenrekisterissä on henkilökohtainen avustaja. Kohdeviestissä on sekä ammatillisia että työehtosopimukseen liittyviä asioita. Henkilökohtaisia avustajia työskentelee kolmella eri sopimusalalla (Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus Heta-tes, Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus ja Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES). Mikäli avustettavasi on työnantaja, mutta ei ole järjestäytynyt Heta-liittoon, on todennäköistä, että työsuhteessasi noudatetaan pelkkää työlainsäädäntöä. Kohdeviesti sisältää ajankohtaista tietoa seuraavista aiheista: 1. Palkankorotukset 2. JHL:n ja Hetan palkkaryhmiin liittyvät tulkinnat 3. JHL kouluttaa 1. Palkankorotukset Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen (Heta-TES) korotukset 1.3.2019 JHL on erittäin tyytyväinen, että liiton pitkäaikainen tavoite on saavutettu ja Heta-TES:ssä siirrytään vihdoin valtakunnallisiin vähimmäispalkkoihin kuntakohtaisten palkkojen sijasta. Vähimmäistuntipalkkoja korotetaan 1.3.2019 30 senttiä ja jatkossa vähimmäistuntipalkat palkkaryhmässä A ovat 10,70 euroa ja pääkaupunkiseudulla 10,85 euroa. Myös palkkaryhmän B palkkoja korotetaan ja 1.3.2019 vähimmäistuntipalkka palkkaryhmässä B on 11,90 euroa ja pääkaupunkiseudulla 12,05 euroa. Mikäli sinulle maksetaan jo korkeampaa tuntipalkkaa, tuntipalkkaa korotetaan vähintään seitsemällä sentillä. Kaikkien tuntipalkka siis nousee eikä tuntipalkkoja voi alentaa vähimmäistuntipalkkakorotuksen vuoksi. Myös kokemuslisistä tulee valtakunnallisia ja 1.3.2019 siirrytään noudattamaan työehtosopimuksen kokemuslisätaulukkoa. Palkankorotusratkaisun sekä kokemuslisätaulukon (11 §) pääset lukemaan kokonaisuudessaan työehtosopimuksesta. Yksityisen sosiaalipalvelualan korotukset 1.4.2019 Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,34 %. Tämän lisäksi palkkaryhmien vähimmäistasoja korotetaan 1 % 1.6.2019. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) korotukset 1.4.2019 Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan 1.4.2019 alkaen 1 %. Tämän lisäksi 1.1.2019 on tehty 1,2 % paikalliset järjestelyerät. 2. JHL ja Heta-liitto tarkensivat tulkintoja palkkaryhmiin sijoittumisesta Viimeisimmässä henkilökohtaisia avustajia koskevassa työehtosopimuksessa sovittiin ensimmäistä kertaa kahdesta palkkaryhmästä. Aiemmat työehtosopimukset eivät ole sisältäneet ollenkaan erillisiä palkkaryhmiä. Palkkaryhmiin A ja B sijoittuminen on herättänyt paljon kysymyksiä, minkä johdosta työehtosopimusta neuvottelevat JHL ja Heta-liito keräsivät keskeiset tulkinnat palkkaryhmiin sijoittumisesta yhteiseen muistioon. Heta-liittoon järjestäytyneet työnantajat ovat velvollisia noudattamaan työehtosopimuksen määräyksiä, joten kunta ei voi määrittää palkanmaksua alemman palkkaryhmän mukaisesti, jos työnantaja on velvollinen maksamaan korkeamman palkkaryhmän mukaista palkkaa työehtosopimuksen ja sen tulkintoja koskevan muistion perusteella. Muistiossa on listattu erilaisten työtehtävien, kuten lääkkeiden itsenäisen jakamisen ja hengityskoneen käytössä avustamisen, sijoittumisesta palkkaryhmiin. Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijällä on tarvittava osaaminen ja koulutus työtehtäviin. Koulutuksen puuttuessa työnantajan tulee laatia kirjalliset ohjeistukset hoidollisten tehtävien suorittamisesta. Koko muistion pääset lukemaan täältä. https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/henkilokohtainen-avustaja-tes/ 3. JHL kouluttaa Henkilökohtaisten avustajien kurssi verkkokurssina 8.4.2019–22.5.2019 Tervetuloa uudistetulle henkilökohtaisten avustajien verkkokurssille. Ilmoittautumisia otetaan nyt vastaan ja mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta. Kurssi suoritetaan uudella alustalla. Kurssilla tutustutaan henkilökohtaisen avustajan työhön, tehtäviin sekä ammattialan historiaan. Kurssilla käydään läpi henkilökohtaisen avustajan työhön keskeisesti liittyvää lainsäädäntöä ja työehtoja. Lisäksi tutustutaan työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Kurssilla saat tukea työssä jaksamiseen ja vahvistat ammatillista työotettasi. Samalla voit rakentaa vertaistukiverkostoa alalle, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti yksin. Kurssi ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, vaan suoritetaan verkossa. Hakuaika päättyy 25.3.2019. Henkilökohtaisten avustajien ajankohtaispäivät 4.–5.5.2019, JHL-opisto Henkilökohtaisten avustajien valtakunnalliset ajankohtaispäivät järjestetään 4.–5.5.2019. Luvassa on taatusti tarpeellista ja ajankohtaista ammatillista asiaa. Tänä vuonna teemana on ammatillinen kehittyminen. Tervetuloa mukaan! Ohjelma julkaistaan myöhemmin ja se tulee löytymään Henkilökohtaiset avustajat JHL Facebook-sivulta sekä henkilokohtaisetavustajat.fi -sivulta. Lisätietoja kursseista ja ilmoittautuminen kurssihallinnon sivuilta. https://www.jhl.fi/koulutus/ilmoittautuminen-ja-tuet/ilmoittautuminen-kursseille/